"Buduje úspešnú organizáciu
prostredníctvom zanietenej a kvalitnej tímovej práce"

Eurofondy

Možnosť čerpania finančných prostriedkov z rôznych grantových schém v súčasnosti inšpiruje mnohé subjekty spomedzi súkromného i verejného sektora ku snahe uchádzať sa o tieto finančné prostriedky s cieľom naštartovať, resp. zveľaďovať vlastné zámery. NEWPORT GROUP disponuje skúsenými projektovými manažérmi, čím garantuje kvalitu odborného poradenstva pri vypracúvaní obsiahlych projektových žiadostí. Profesionálne koncipovaný projekt má vysokú šancu byť podporený, preto neváhajte a oslovte nás.

viac »

Služby divízie Eurofondy

Vzdelávanie

Skupina spoločností NEWPORT GROUP prostredníctvom Divízie Vzdelávanie ponúka svojim klientom komplexnú starostlivosť v oblasti vzdelávacích kurzov a tréningov. Cieľom našich služieb je pomôcť klientovi zveľaďovať a rozširovať odbornú zdatnosť a osobný potenciál svojich zamestnancov.

viac »

Služby divízie Vzdelávanie

ISO 9001 ISO 10006 DSIHK SOPK

Skupina spoločností NEWPORT GROUP od svojho založenia v roku 2009 pôsobí v oblasti grantových riešení a v oblasti vzdelávania. Našimi klientmi sú organizácie spomedzi súkromného i verejného sektora. Aktivity realizujeme samostatne alebo v spolupráci s regionálnymi partnermi. Cieľom podnikania skupiny spoločností NEWPORT GROUP je efektívny manažment grantových a vzdelávacích projektov postavený na permanentnom rozvoji, jedinečnej produktovej báze a silnej pozícii na domácom i európskom trhu.